• s-05a.jpg
  • s-02a.jpg
  • s-01a.jpg
  • s-03a.jpg
  • s-04a.jpg

URZĄDZENIE DO PRZELOTOWEGO ŚRUTOWANIA I MALOWANIA NA MORKO

WYDAJNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

W oparciu o innowacyjną technologię zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych oferujemy śrutowanie i malowanie blach, kształtowników, profli, płaskowników, rur i innych detali o następujących parametrach:

  • blachy: maks. szerokość 2 500 mm, grubość 5÷50 mm
  • detale przestrzenne maks. 2 500 x 550 mm
  • powierzchnia po śrutowaniu: zgodnie z Sa 2.5
  • zabezpieczenie antykorozyjne: w oparciu o wodorozcieńczalne farby gruntujące
  • grubość powłoki: w zależności od potrzeb zamawiającego
  • śrutowanie odbywa się zgodnie z normą PN-EN ISO 8501-1.