USŁUGI W OFERCIE EKOINSTAL HOLDING

CIĘCIE POPRZECZNE

Nasz CTL (Cut To Length) posiada zabudowany w linii zaawansowany technicznie typ gilotyny do cięcia na arkusze z dużymi szybkościami rozkrawania, który pozwala na realizację zleceń cięcia w bardzo krótkim czasie.  

CIĘCIE TERMICZNE

Oferujemy wypalanie gotowych elementów z rysunków zamawiającego. Dostarczamy elementy o wysokiej jakości po konkurencyjnej cenie. Zabezpieczenie materiałowe umożliwia nam dostawę elementów w bardzo krótkim czasie.

CIĘCIE LASEROWE

Nasz laser umożliwia najbardziej wszechstronne i precyzyjne wycinanie detali z blachy. Osiągane dokładności zawierają się w granicach +/- 0,1 mm dla szerokiej gamy materiałów takich jak: stal węglowa, stal kwasoodporna czy aluminium.


PRASA KRAWĘDZIOWA

Posiadamy najbardziej wszechstronną prasę krawędziową, idealną do zastosowań o dużych wymaganiach. Nowy, inteligentny sterownik CADMAN® skraca czas od projektu do wykonania gotowego detalu i optymalizuje rezultaty gięcia.

ŚRUTOWANIE I MALOWANIE PRZELOTOWE

Innowacyjna technologia zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych to odpowiedź na zapotrzebowanie naszych Klientów.  Posiadamy ofertę na śrutowanie i malowanie blach, kształtowników, profili, płaskowników, rur i innych detali.

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE

Współpraca z Uczelniami Wyższymi pozwala nam skutecznie wdrażać dodatkowe procesy automatyzacji przetwórstwa stali, jednocześnie podnosząc jakość wytwarzanych przez nas produktów.

PRZYKŁADOWE GAŁĘZIE PRZEMYSŁU OBSŁUGIWANE PRZEZ EKOINSTAL HOLDING

BUDOWNICTWO, KONSTRUKCJE STALOWE

Klienci którzy realizują obiekty budowlane, w których głównymi elementami nośnymi przekazującymi obciążenia na fundamenty są proste elementy stalowe lub ich większe zespoły.

PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY

Klienci zajmujący się wydobywaniem surowców energetycznych takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny oraz przetwarzaniem ich w elektrowniach i rafineriach oraz firmy współpracujące z tą grupą Klientów.

PRZEMYSŁ STOCZNIOWY

Stabilna grupa Klientów, która dynamicznie się rozwija. Prywatne firmy są w świetnej kondycji, mają pełny portfel zamówień i z powodzeniem konkurują z gigantami z krajów skandynawskich.

PRZEMYSŁ MASZYNOWY

Najdynamiczniej rozwijająca się obecnie gałąź przemysłu w krajach wysoko rozwiniętych. Wymaga ona poważnego kapitału, nowoczesnej myśli technicznej i wysoko wykwalifikowanych pracowników.